از این که شما را در صفحه انتقادات و شکایات مشتری می بینیم بسیار خرسندیم.مدیریت فروشگاه اینترنتی مادام بر این باور است که انتقادات و شکایات مشتری می تواند به توسعه و پیشرفت مادام کمک کند. از شما خواهشمندیم که بسیار صریح و راحت، انتقادات و شکایت خود را برای ما ارسال کنید.این فرم مستقیما به مدیریت فروشگاه اینترنتی مادام ارسال می گردد.